Fill&Drive система за контрол на фирмения автопарк

Fill&Drive е система за цялостно управление и следене на потреблението на гориво на фирмения автопарк. Ромпетрол предлага системата в два варианта – идентификационен пръстен Fill&Drive Easy Ring, който елиминира напълно възможностите за злоупотреби при зареждане с гориво на служебни автомобили, и Карта Fill&Drive business.

Системата за управление на автопарка Fill&Drive business се състои от две части:
Техническа – прави възможно закупуването на горива на кредит директно от бензиноколонката и осигурява получаването на различни данни за транзакцията при зареждането.

Информационна – чрез интернет базираното приложение Fill&Drive manager се генерират доклади и анализи, които улесняват контрола и оптимизирането на разходите за автопарка. Достъпът става чрез потребителско име и парлоа, които клиентът получава след подписването на договор.